วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องพิมพ์บัตร (Accessories)

วัสดุสิ้นเปลือง(Accessories) ที่ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์บัตรหลากหลายยี่ห้อ  เช่น. Zebra  Evolis  Solid  และ Matica  เป็นต้น  รวมถึงProximity  Cars  Mifare  Card  pvc  card
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 43,276