เครื่องเขียน และอ่านบัตรประเภทต่างๆ (Card Reader)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visitors: 43,278